Enkelt att hitta bästa VPN

Frågan om specifikt hur man klargör eller specificerar en VPN är en som ofta diskuteras bland dagens nätverkskunder och även interaktionsföretag. Om vi kollar in den bokstavliga betydelsen av orden virtuellt personligt nätverk kan det hjälpa till att förstå vad som är och vad som inte är en VPN. Med hjälp av Websters ordboksdefinitioner av elementorden bör en VPN ha följande egenskaper: Digital – definierad som “att vara så praktiskt eller i princip, men inte i verkligheten eller namnet.”Följaktligen är den allra första delen av svaret på vår oro “vad är en VPN” att det är något som fungerar som ett trådbundet nätverk, men det är faktiskt inte. Privat-definieras som ” av, tillhör, eller om en viss individ eller grupp; inte vanligt eller grundläggande.”Så en bästa VPN borde vara en där konsumenten har unik användning av nätverkswebblänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett personligt eller offentligt nätverk.). Nätverk-definieras som ” ett system av datorer som gränsar till telefonkablar eller andra metoder för att dela information.”Detta är målet för en VPN eller någon annan typ av nätverk. VPN beskrivs på detta sätt är ett nätverk modern teknik som ger innehavaren möjlighet att dela information med andra på nätet via en personlig, exklusiv webblänk som produceras av en metod förutom hårda ledningar eller hyrda linjer; normalt via nätet. Före nätet kan datorer på olika arbetsplatser, städer eller kanske nationer bara prata med varandra som individer kunde – med telefonkablar. Eftersom kraven för denna typ av kommunikation växte, telefonlinjer kom att ändras av högre volym ledningar, som T3 kretsar, men principen sammanföll. För att Dator A skulle kunna prata med datorsystem B måste det finnas en fysisk sladdlänk. För säkerhetsfaktorer skulle du vilja se till att bara dina 2 datorsystem utnyttjade den linjen, så du skulle få med en leverantör att “hyra” den kretsen. Denna typ av nätverk var dock kostsamt och svårt att öka, förutom svårt för kunden att ha kontroll över. Med ankomsten av nätet, anslutningar behöver inte längre vara fysiska. Så länge varje datorsystem har tillgång till internet kan Detaljer delas med lokala ISP-kretsar, över hela internet, och även till mottagaren på liknande sätt som det var när datorerna var fysiskt länkade. Det är därför metoden VPN-funktioner är tänkt på ett” online ” nätverk; hela länken är inte hårdkopplad. De delar av VPN som klargjorts i denna uppskrivning hittills har ännu inte talat om ett någonsin tidigare problem i dagens världssäkerhet. I en gammal Wan-inställning kan skyddet av dataöverföring helt bero på företagets försäkringar. Idag håller dock en VPN detaljer personliga med hjälp av säkerhet på både sändning och slut. Det finns en rad säkerhetsmetoder, beroende på vad ett företags behov är, vem de behöver för att ansluta till (och som ett resultat arbeta med) etc. Informationen är inte bara krypterad, men den är omslagen, vilket innebär att den skickas i sin egen privata “tunnel” eller länk över internet. Ingen person kan se data, och även om de kunde, kan de inte räkna ut eller ändra det. Genom att göra detta kan information skickas över nätet utan att vara benägen för avlyssning eller korruption av dem som ligger utanför VPN. För att skapa ett virtuellt personligt nätverk skulle du säkert behöva välja vem som behöver dela information, i vilka riktningar och exakt hur vanligt. Efter du skulle säkert behöva förbereda en lista över de mjukvaru-och hårdvarusystem du för närvarande använder på varje område. Du kan mycket väl behöva göra ändringar så att datorsystemen kan prata med varandra bekvämt. Du kommer också vill överväga helt enkelt hur viktigt det är att dina data förblir säkra, eftersom detta kommer att ha en effekt på vilken typ av metod du väljer. Att förbereda denna information kommer att få dig informerad om de diskussioner du säkert kommer att behöva ha med möjliga leverantörer.