Skadliga Biverkningar av lustgas

Användning av lustgas eller skrattgas är relativt säker och utgör inte stora hälsorisker, men du kan uppleva vissa biverkningar om du andas in för mycket av gasen. Om så är fallet kan du uppleva kortvariga biverkningar, inklusive illamående, kräkningar och trötthet. Dessutom finns det en möjlighet för en allergisk reaktion att uppstå, vilket ofta kännetecknas av feber, nässelfeber och andningssvårigheter.