Vilka är de kortsiktiga effekterna av Marijuana eller Hasch användning?

De kortsiktiga effekterna av marijuana eller hasch användning inkluderar problem med minne och lärande; förvrängd uppfattning (sevärdheter, ljud, tid, beröring); svårt att tänka och problemlösning; förlust av samordning; och ökad hjärtfrekvens, ångest och panikattacker.

THC i marijuana och hasch absorberas starkt av fettvävnader i olika organ. I allmänhet kan spår av THC detekteras med vanliga urinprovningsmetoder flera dagar efter en rökningssession. I tunga kroniska användare kan spår ibland detekteras i veckor efter att de har slutat använda marijuana.