Marijuana vaping användning upp bland amerikanska tonåringar

En ny studie publicerad i tidskriften JAMA Pediatrics i April 2020 visar att fler och fler amerikanska tonåringar vänder sig till vaping och intag av marijuana i olika former under perioden 2015 till 2018. Detta är en störande trend med tanke på den ökande bevis för att kronisk marijuana användning vid denna ålder orsakar onormal utveckling samt orsakar sociala konsekvenser.

Det är väl känt att ungdomar tycker att det är lättare att få marijuana i former som inte är lämpliga för rökning. Det har dock inte varit många studier som jämför användningen av detta ogräs i olika former. Det är uppenbart att användningen av e-cigaretter, eller Vape.se, har ökat markant bland ungdomar. Marijuana-innehållande livsmedel säljs också kommersiellt på PeopleSmoker.se.

I avsaknad av solid forskning finns det inte mycket kunskap om vilka av dessa produkter som används av tonåringar över hela Amerika och hur mycket. Medan data från regionala undersökningar tyder på att vaping är mer utbredd bland pojkar, finns det ingen konsensus om trenderna när det gäller användningen av marijuanainnehållande ätbara ämnen i båda könen, i olika etniciteter och för människor på olika socioekonomiska nivåer.