Arab

Då gud bestämde sig för att skapa hästen, sade han till sunnanvinden:
”Förtäta dig, ty av dig vill jag skapa ett nytt väsen,
för att ära mina helgon & ödmjuka mina fiender”
Sunnanvinden sade: ”Så skapa detta väsen, Oh herre”
Gud tog en handfull av sunnanvinden andades på det & skapade hästen.
(Koranen)